سیستم تشخیص حروف به صورت بصری یا به عبارت دیگر با استفاده از بینایی ماشین که به OCR است در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت در این فرآیند عکس¬ها یا نوشته ها به کدهای قابل فهم برای ماشین تبدیل می¬شوند. از این طریق است که به راحتی می¬توان اطلاعات مربوط به یک عکس یا نوشته را به راحتی ویرایش کرد یا اینکه آن ¬ها را به منبعی دیگر منتقل نمود. کدهای متلب این پروژه از این قسمت در اختیار شما قرار می¬گیرد.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید