به کمک این پروژه قادر خواهید بود عملیات مربوط به شناسایی دست انسان و حتی شمارش انگشتان دست را پیاده سازی نمایید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید