کد این پروژه در پایگاه داده GavabDB تست شده است. GavabDB یک پایگاه داده سه بعدی صورت است. این پایگاه شامل ۵۴۹ تصویر سه بعدی از سطوح صورت است که مربوط به ۶۱ شخص مختلف (۴۵ مرد و ۱۶ زن) با ۹ تصویر برای هر فرد است. کل افراد قفقازی هستند و سن آنها بین ۱۸ تا ۴۰ سال است. هر تصویر توسط یک مش از نقاط سه بعدی متصل از سطح صورت بدون بافت داده می شود. این پایگاه داده تغییرات سیستماتیک را با توجه به صورت و صورت صورت می دهد.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید