تابع OCR خروجی های متنوعی دارد که در این پروژه سعی شده است با مثال به معرفی این خروجی ها پرداخته شود.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید