SVPWM

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی اینورتر سه فاز به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) دو لایه در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی قصد داریم یک اینورتر سه فاز را به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) دو لایه در نرم افزار متلب شبیه سازی کنیم. هدف از استفاده از SVPWM کنترل ولتاژ خروجی اینورتر می باشد و این یک الگوی بهینه برای ادوات الکترونیک قدرت است. بلافاصله بعد از...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اینورتر بر مبنای مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک اینورتر یه فاز به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab 200,000ریال – خرید Checkout...

بیشتر بخوانید

کنترل برداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل اینورتر SVPWM

در این شبیه سازی کنترل برداری یک موتور القائی مغناطیس دائم در مرجع شار روتور مدل شده است. مدلسازی توسط سنسور سرعت، زاویه انجام شده است. در این مدلسازی از مدل اینورتر ولتاژ واقعی استفاده شده است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این...

بیشتر بخوانید

اتصال اینورتر به شبکه به کمک تکنیک SVPWM

در این شبیه سازی قصد داریم تا یک اینورتر سه فاز را به شبکه قدرت متصل کنیم. جهت رسیدن به این هدف از تکنیک SVPWM استفاده شده است. بلوک SVPWM که در حالت ماسک در بلوک Subsystem قرار گرفته است خروجی پالس را برای اینورتر ایجاد می کند. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کنترل بانک خازنی سه فاز به کمک مدولاسیون پالس فضای برداری

در این شبیه سازی یک یکسوساز سه فاز ساخته شده از ماسفت (Mosfet) مدلسازی شده است که پالس های کنترل به کمک مدلاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) تولید می شود. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab...

بیشتر بخوانید

کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM

در این شبیه سازی گشتاور شار مغناطیسی توسط یک فیدبک حلقه بسته از جریان ها و سرعت ماشین کنترل می شود. بیشتر کنترلر ها از نوع PI با پارامتر های کنترل اصلاح شده هستند. این شبیه سازی برای طراحی فرآیند کنترل موتور مناسب است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد...

بیشتر بخوانید