موتور سنکرون

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی کنترل سرعت حلقه بسته موتور سنکرون سه فاز با اینورتر توسط سیگنال اثر هال

در این شبیه سازی یک موتور سه فاز سنکرون ۱ کیلوولت و ۵۰۰ ولت توسط یک اینورتر تغذیه می شود. یک تنظیم کننده سرعت جهت تنظیم ولتاژ باس DC استفاده شده است. سیگنال مربوط به Gate اینورتر توسط رمز گشایی از شینال اثر های موتور تولید می شود. خروجی اینورتر به سیم پیچی های استاتور...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی یک شبکه ۲۵KV که بصورت مدار معادل R-L مدلسازی شده است به کمک یک ترانسفورماتور ۶ مگاولت آمپر موتور القائی سه فاز را تغذیه می کند. پس از این که اتصال کوتاه سه فاز به زمین در محل خط واقع می شود دیژنکتور شبکه زا قطع می کند و دیزل ژنراتور جهت تغذیه موتور...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کنترل سرعت موتور سنکرون و بررسی استراتژی بعد از قطع فاز در Matlab

این شبیه سازی دو موترو سنکرون سه فاز و پنج فاز با روتور مغناطیس دائم (PMSM) دارای ۴٫۴ کیلو وات زا مدلسازی می کنیم. هر یک از موتور ها توسط یک اینورتر PMW تغذیه می شود. خروجی اینورتر قبل از اعمال به موتور ها کنترل ولتاژ نیز می شود. گشتاور بار اعمال شده به موتور ۷ نیوتون...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کنترل غیر خطی یک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی توسط یک کنترلر غیر خطی چند ورودی و چند خروجی یک ژنراتور سنکرون متصل شده به شین بی نهایت را کنترل می کنیم. کنترلر بصورت حلقه بسته و فیدبک دار عمل می کند. هدف کنترل زاویه توان روتور جهت ارتقای پایداری سیستم است. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کنترل دور موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم به کمک اینورتر در سیمولینک متلب

این شبیه سازی یک ماشین سنکرون سه فاز با موتور مغاطیس ذائم را نشان می دهد که روی آن کنترل سرعت و کنترل حریان بصورت حلقه بسته انجام می شود. موتور دارای مشخصات ۱۰۱ کیلووات و ۳۰۰۰ دور بر دقیقه است. تغذیه موتور توسط یک اینورتر انجام می شود. خروجی اینورتر قبل از اتصال به...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کوپل مکانیکی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم تحریک با موتر دیزلی در نرم افزار متلب

این شبیه سازی نحوه کوپل مکانیکی بین یک ژنراتور سنکرون به همراه سیستم تحریک با یم کوتور دیزل در نرم افزار متلب نشان می دهد. در ژنراتور های بزرگ جهت اینکه رینگ ها حذف شوند حریان تحریک به کمک یک ماشین سنکرون کوچک متصل به شافت ژنراتور تامین می شود. خروجی این ژنراتور کوچک...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی راه اندازی موتور سنکرون سه فاز به کمک سیم پیچی های میرا کننده در نرم افزار متلب

هنگام راه اندازی یک موتور سنکرون ولتاژ DC مربوط به سیستم تحریک نباید متصل باشد و با اتصال موتور به تغذیه سه فاز موتور بصورت القایی سرعت میگیرید و به نزدیکی سرعت سنکرون می رسد در این حالت باید ولتاژ DC تحریک را متصل کنیم تا موتور به سزعت سنکرون برسد. به همین دلیل در...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی تاثیر اتصال کوتاه سه فاز بر عملکرد ژنراتور سنکرون متصل به شبکه قدرت در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور سه فاز ۲۰۰ مگا ولت آمپری، ۱۳٫۸kv، ۱۱۲٫۵ دور در دقیقه توسط یک ترانسورماتور ۲۱۰ مگا ولت آمپری متصل شده است. در زمان T=0.1 ثانیه یک اتصال کوتاه سه فاز به زمین در باس ۲۳۰ کیلو ولتی واقع می شود. این اتصال بعد از ۶ سیکل در زمان T=0.2 ثانیه پاک می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی سیستم تثبیت سرعت ژنراتور سنکرون متصل به بار متغیر به کمک کنترلر PI

در این مدلسازی یک ماشین سنکرون سه فاز، چهار قطب، ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپری، ۶۰۰ ولتی و ۱۸۰۰ RPM شبیه سازی شده است که به یک بار ۱۶۰۰ کیلو واتی و ۴۰۰ کیلو وار سلفی متصل شده است. تثبیت سرعت توسط یک کنترلر PI صورت می گیرد. این کنترلر مقادیر سرعت واقعی و سرعت مرجع را مقایسه کرده...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ژنراتور سنکرون شش فاز متصل به یک شبکه سه فاز به همراه تحلیل خطا در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور شش فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپری، ۲۴۰ ولتی و ۱۸۰۰ دور بر دقیقه به کمک یک ترانسفورماتوز سه فاز به شبکه ۲۴۰ ولتی با سطح اتصال کوتاه ۱۰ مگا ولت آمپر متصل شده است. ماشین تحت بار خالی در لحظه صفر راه اندازی می شود و در ثانیه ۴ فاز A از مدار قطع می شود...

بیشتر بخوانید

مدلسازی ماشین سنکرون سه فاز در سیمولینک Matlab

در این مدلسازی یک ماشین سنکرون سه فاز در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. مدل ماشین سنکرون ار دو بخش الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده است که بصورت ماسک قرار گرفته اند. در خروجی مقادیر جریان استاتور، سرعت روتور، گشتاور الکترومغناطیسی و جریان میدان نمایش داده شده است....

بیشتر بخوانید

کنترل برداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل اینورتر SVPWM

در این شبیه سازی کنترل برداری یک موتور القائی مغناطیس دائم در مرجع شار روتور مدل شده است. مدلسازی توسط سنسور سرعت، زاویه انجام شده است. در این مدلسازی از مدل اینورتر ولتاژ واقعی استفاده شده است. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂...

بیشتر بخوانید

مدلسازی دینامیک موتور سنکرون مغناطیس دایم (PMSM)

در این فایل یک موتور سنکروم سه فاز از نوع مغناطیس دائم بصورت دینامیکی مدلسازی شده است. در خروجی این شبیه سازی گشتاور الکترومفناطیسی، سرعت و جریان استاتور نمایش داده می شود. در مدلسازی ابتدا تبذیل abc به dg انجام می شود سپس محاسبات گشتاور انجام گرفته و گشتاور داخلی...

بیشتر بخوانید

کنترل دور حلقه بسته موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) توسط اینورتر چند لایه بر پایه SVPWM

در این فایل هدف کنترل سرعت یک ماشین سنکرون مغناطیسی دائم است. در خروجی سرهت موتور و گشتاور الکترومفناطیسی قابل مشاهده است. کنترل سرعت از طریق کنترل فرکانس توسط یک اینورتر چند لایه بر پایه SVPWM انجام می شود. شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دایم PMSM

در این شبیه سازی یک موتور مغناطیس دائم ۶ قطب به عنوان ژنراتور استفاده شده است و بعد از تولید به وسیله ژنراتور استفاده شده است . و بعد از تولید به وسیله ژنراتور توسط یکسو فاز به جریان DC تبدیل شده و به یک بار مقاومتی خالص اعمال شده است . مقدار گشتاور و جریان DC و AC در...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کنترل ماشین سه فاز سنکرون

در این فایل با شبیه سازی یک ماشین سنکرون sm نشان می دهد که چگونه می توان کنترل و مقدار دهی شود.در این مثال ماشین سنکرون به عنوان ژنراتور با AVR ولتاژ ترمینال های آن و در نتیجه سرعت آن با مدار فرمان AVR کنترل می شود.برای تغییر در مقدار اولیه و قدرت ماشین می توان با...

بیشتر بخوانید