مبدل ماتریسی

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی مبدل ماتریسی غیر مستقیم

در طی دو دهه اخیر، توسعه مدارها و تجهیزات توان بالا شرایط تجدیدنظر در مورد استفاده از تکنولوژی تبدیل توان مستقیم ac/ac را فراهم کرده است. در این بین مبدل‌های ماتریسی از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. مبدل‌های ماتریسی به دو گروه مبدل‌های ماتریسی مستقیم (DMC) و مبدل‌های...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

امروزه، مبدل ماتریسی که برای تبدیل مستقیم AC به AC به کار می رود، به دلیل ویژگیهای مطلوبی که دارد، مورد توجه ویژهای قرار گرفته است. در این مبدل از کلیدهای کنترل شونده برای ایجاد ولتاژ  خرویجی با دامنه متغیر و فرکانس دلخواه استفاده میشود و در مقایسه با مبدلهای متداول...

بیشتر بخوانید