شبکه انتقال و توزیع

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی تاثیر اتصال کوتاه سه فاز بر عملکرد ژنراتور سنکرون متصل به شبکه قدرت در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور سه فاز 200 مگا ولت آمپری، 13.8kv، 112.5 دور در دقیقه توسط یک ترانسورماتور 210 مگا ولت آمپری متصل شده است. در زمان T=0.1 ثانیه یک اتصال کوتاه سه فاز به زمین در باس 230 کیلو ولتی واقع می شود. این اتصال بعد از 6 سیکل در زمان T=0.2 ثانیه پاک می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ژنراتور سنکرون شش فاز متصل به یک شبکه سه فاز به همراه تحلیل خطا در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور شش فاز 100 کیلو ولت آمپری، 240 ولتی و 1800 دور بر دقیقه به کمک یک ترانسفورماتوز سه فاز به شبکه 240 ولتی با سطح اتصال کوتاه 10 مگا ولت آمپر متصل شده است. ماشین تحت بار خالی در لحظه صفر راه اندازی می شود و در ثانیه 4 فاز A از مدار قطع می شود...

بیشتر بخوانید

مدلسازی قطع شبکه توسط دیژنکتور در محیط سیمولینک متلب

در این فایل مدل یک شبکه توزیع به همراه ترانسفورماتور توزیع، چندین بار و تعداد دیژنکتور شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی ولتاژ و جریان عبوری از دیژنکتور به هنگام قطع شبکه تحت بار نمایش داده شده است بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی یک اندوکتانس متغیر جهت اتصال به شبکه در نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک اندوکتانس متغیر جهت اتصال به شبکه قدرت شبیه سازی شده است. در خروجی مقدار L، جریان فیلتر، ولتاژ فیلتر و ولتاژ هارمونیک پنجم نمایش داده شده است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه بر روی دیژنکتور (Circuit Breaker) در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه برروی یک برکر نشان داده شده است. در شبیه سازی ار دو مدار مشابه استفاده شده است و در این دو مدار از دو مدل آرک Cassie و Mayr استفاده شده است. این مدل نشان می دید که هنگام اتصال کوتاه در شبکه چرا اتفاقی برای برکر رخ می دهد....

بیشتر بخوانید

مدلسازی بار دینامیکی تکفاز در سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک بار دینامیکی تکفاز در محیط سیمولینک متلب مدلسازی شده است. داخل بلوک Single phase dynamic load سه بخش قابل مشاهده است. بخش اول با عنوان measurement system که شامل بلوک اندازه گیری ولتاژ است که سیگنال مربوط را از محیط Simpower به محیط Simulink تبدیل...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از جبران ساز سنکرون استاتیک جهت بهبود کیفیت توان سیستم توزیع در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی که توسط نرم افزار متلب و محسط سیمولینک انجام گرفته است هدف بهبود کیفیت توان از طریق استفاده از جبران ساز سنکرون استاتیک است. در مدلسازی از یک مبدل H-Brige بر پایه جبران ساز سنکرون استاتیم استفاده شده است. مبدل منبع ولتاژ بر پایه DSatcom می باشد....

بیشتر بخوانید

طراحی فیلتر اکتیو برای شبکه توزیع جهت سینوسی کردن جریان در نرم افزار متلب

با توجه به این که بسیاری از بارها غیر خطر هستند این موجب می شود که جریان کشیده سده از شبکه توزیع غیر سینوسی (دارای هارمونیک) باشد. به کمک فیلتر اکتیو که بصورت موازی با شبکه توزیع قرار می گیرد قصد داریم تا جریان شبکه را بصورت سینوسی در آوریم. در خروجی ایم مدلسازی جریان...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات

در این شبیه سازی اتصال یک نیروگاه بادی به شبکه قدرت مدلسازی شده است. در مدلسازی از IGBT هفت لایه استفاده شده است و …. پخش بار و تلفات نیز در مدلسازی انجام شده است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی فیدر 13 باسه IEEE بدون تثبیت کننده ولتاژ

این شبیه سازی استاندارد 3 باسه IEEE مدل سازی شده است. این مدلسازی بدون بلوک تثبیت کننده ولتاژ انجام شده است. نتایج پخش بار در Run اولیه 80% صحت را نشان می دهد. تمامی زاویه فاز ها در این مدلسازی به رادیان تبدیل می شود. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی شبکه شعاعی 15 باسه در محیط سیمولینک به همراه پخش بار

در این فایل شبکه شعاعی 15 باسه در محیط سیمولینک شبیه سازی شده است. بلوکه بالا برای این فایل نتایج پخش بار در این شبکه حاصل خواهد شد بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی تست حوزه فرکانس و زمان خط تک فاز در نرم افزار Matlab

CT دراین شبیه سازی درحالت اندازه گیری جریان سلف متصل به شبکه 20KV است رنج اندازه گیری ترانسفوماتور 2000/5 است.سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور یک دور دارد ودرحال عبور ازهسته حلقوی ترانس است وبه حالت سری با سلف 3/69 کیلو وار متصل شده است.سیم پیچ قسمت دوم 400 دور دارد...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ترانسفورماتور سه فاز در حالت اشباع در نرم افزار matlab

دراین شبیه سازی یک ترانسفورماتور سه فاز یک شبکه باقدرت 450 کیلو وات راتغذیه میکند.این ترانسفورماتور سه فاز 500/230kv و 500/60kv هستند واز نوع دلتا Y/Y/ است.مدار معادل این مدار شامل یک مدار مقاومتی وخازی باقدرت اتصال کوتاه 3000MVA است.خازن تولید کننده توان راکتیو...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ترانسفورماتور توزیع سه سیم پیچ در نرم افزار matlab

قسمت اولیه ترانسفورماتور به منبع ولتاژ (14/400 v) 20KVAR و 30KV با ولتاژ 240 ولت را تغذیه میکند. درابتدا کلید قدرت که بین دو بار بسته است و سیستم در این حالت درتعادل است.توان راکتیو بارهای شماره  1 وشماره2 توسط جبران که خازنی 20kvAR در حال جبران است. فاز جریان با فاز...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی سیستم IEEE 14 BUS در نرم افزار Matlab

سیستم قدرت 14BUS استادارد IEEE به صورت گسترده برای تجزیه و تحلیل اتصال کوتاه و مطالعات پخش بار و مشکلات شبکه به هم پیوسته و … می تواند مورد مطالعه قرار گیرد . خطوط انتقال بین باس ها هم شبیه سازی شده است بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت...

بیشتر بخوانید

شبیه سازیIEEE9bus(شبکه قدرت استاندارد 9 باسه IEEE) به همراه پخش بار

ما در این شبیه سازی قصد بررسی و شبیه سازی سیستم استانداردIEEE9bus را داریم و در این شیبیه سازی در باس ها 1و2و3 نیروگاه قرار دارد و مصرف کننده های متفاوت (هم توان اکتیو و هم توان راکتیو) در باس های دیگر قرار گرفته است . پخش بار نیز در این شبکه مورد تحلیل قرار گرفته است...

بیشتر بخوانید