شبکه توزیع

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی تست حوزه فرکانس و زمان خط تک فاز در نرم افزار Matlab

CT دراین شبیه سازی درحالت اندازه گیری جریان سلف متصل به شبکه 20KV است رنج اندازه گیری ترانسفوماتور 2000/5 است.سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور یک دور دارد ودرحال عبور ازهسته حلقوی ترانس است وبه حالت سری با سلف 3/69 کیلو وار متصل شده است.سیم پیچ قسمت دوم 400 دور دارد...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ترانسفورماتور سه فاز در حالت اشباع در نرم افزار matlab

دراین شبیه سازی یک ترانسفورماتور سه فاز یک شبکه باقدرت 450 کیلو وات راتغذیه میکند.این ترانسفورماتور سه فاز 500/230kv و 500/60kv هستند واز نوع دلتا Y/Y/ است.مدار معادل این مدار شامل یک مدار مقاومتی وخازی باقدرت اتصال کوتاه 3000MVA است.خازن تولید کننده توان راکتیو...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ترانسفورماتور توزیع سه سیم پیچ در نرم افزار matlab

قسمت اولیه ترانسفورماتور به منبع ولتاژ (14/400 v) 20KVAR و 30KV با ولتاژ 240 ولت را تغذیه میکند. درابتدا کلید قدرت که بین دو بار بسته است و سیستم در این حالت درتعادل است.توان راکتیو بارهای شماره  1 وشماره2 توسط جبران که خازنی 20kvAR در حال جبران است. فاز جریان با فاز...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی سیستم IEEE 14 BUS در نرم افزار Matlab

سیستم قدرت 14BUS استادارد IEEE به صورت گسترده برای تجزیه و تحلیل اتصال کوتاه و مطالعات پخش بار و مشکلات شبکه به هم پیوسته و … می تواند مورد مطالعه قرار گیرد . خطوط انتقال بین باس ها هم شبیه سازی شده است بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت...

بیشتر بخوانید

شبیه سازیIEEE9bus(شبکه قدرت استاندارد 9 باسه IEEE) به همراه پخش بار

ما در این شبیه سازی قصد بررسی و شبیه سازی سیستم استانداردIEEE9bus را داریم و در این شیبیه سازی در باس ها 1و2و3 نیروگاه قرار دارد و مصرف کننده های متفاوت (هم توان اکتیو و هم توان راکتیو) در باس های دیگر قرار گرفته است . پخش بار نیز در این شبکه مورد تحلیل قرار گرفته است...

بیشتر بخوانید