این مدلسازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال پر سرعت را مدلسازی می کند. این مبدل از یک ADC ایده آل تشکیل شده است که خروجی آن به بافر وارد شده و سپس از بلوک Saturation عبور کرده و به کمیت دیجیتال تبدیل می شود. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل...

بیشتر بخوانید