از بینایی ماشین بر روی ویدیو ها و تصاویر برای شناسایی طبقه بندی ، ردیابیی و درک صحنه های دنیای واقعی استفاده می شود.دراین فایل آموزشی به موارد زیر پرداخته شده است:
شناسایی اشیا با استفاده از ویژگی SURF
تشخیص چهره انسان با الکوریتم Viola-jones
ردیابی اشیا با الگوریتم Kanade-Lucas-Tomasi (KLT)
استفاده از فیلتر Kalman برای پیش بینی محل اشیا در حال حرکت
ساخت یک سیستم ردیابی چند شی مبتنی بر حرکت


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید