این روش از داده ۳ D برای خواندن اطلاعات در مورد شکل صورت استفاده می کند. این اطلاعات سپس برای شناسایی ویژگی های متمایز روی صورت، از قبیل خط چشم، بینی و چانه استفاده می شود. مزایای استفاده از شناختن چهره ۳ بعدی این است که تغییرات نور در آن تاثیر نمی گذارد و می تواند چهره ای از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید