تحقیقات در مورد تشخیص خودکار صورت در تصاویر به سرعت در چندین رشته به وجود آمده است و این تحقیق هر دو منجر به یک مجموعه متفاوتی از برنامه های تجاری می شود. تعداد زیادی از فعالیت های پژوهشی در تعداد روزافزون ارتباطات علمی منتشر شده در مورد موضوعات مربوط به پردازش و شناسایی چهره مشهود است. در این کد به روش PCA پرداخته شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید