این مدلسازی یک شبکه 735 کیلوولت انتقال قدرت را به همراه جرئیات نمایش می دهد. این شبکه شامل هفت نیروگاه 13.8 کیلوولتی که در مجموع 26200 مگاولت آمپر توان تولید می کند است. نیروگاه ها شامل توریبن های هیدرولیک، تنظیم کننده سرعت، سیستم تحریک و پایدار ساز سیستم قدرت می باشد. شبکه انتقال 765 کیلوولتی شامل جبرانساز های سری و موازی خازنی و سلفی می باشد. بار ها بصورت فشرده در دو باس نماش داده شده اند.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

200,000ریال – خرید