در این شبیه سازی یک ترانسفورماتور سه فاز به شبکه 500 کیلو ولتاژ 5000 کیلو ولت آمپر متصل شده است. نمودار اشباع شار – جریان ترانسفورماتور بصورت حلقه هسترزین نمایش داده شده است. در این مدلسازی از یک منبع ولتاژ قابل برنامه ریزی سه فاز جهت تامین ولتاژ شبکه استفاده شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

200,000ریال – خرید