شبیه سازی یک اینورتر چند سطحی (17 سطحی) در نرم افزار Matlab

دراین شبیه سازی قصد داریم تایک اینوتر که توانایی تولید ولتاژ شبه سینوسی که 17 سطح دارد را شبیه سازی کنیم.ولتاژ خروجی درانتها به شکل زیر در می آید.

تنظیم توان اکتیو وراکتیو دریک شبکه یک پارچه باحضور نیروگاه بادی کنترل توان اکتیو وتنظیم فرکانس درحالی که توان راکتیو و ولتاژ درحالت تنظیم باشد نیاز به توان راکتیو دارد.دراین شبیه سازی شبکه شامل یک منبع ولتاژ بی نهایت(شین اصلی) باولتاژ 120kv است ویک ماشین سنکرون 150mvA و DFG وتوربین های باید که ماشین آنها PMSQ است.

نمودار توان تولیدی برحسب سرعت بار


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

200,000ریال – خرید

چند تصویر از شبیه سازی