درک انسانی به شدت نسبت به لبه ها و جزئیات تصویر حساس است و از آن جایی که لبه ها توسط مؤلفه های با فرکانس بالا ساخته می شوند، کیفیت بصری تصویر در صورت تخریب مؤلفه های با فرکانس بالا، به شدت کاهش می یابد. از طرف دیگر، بهبود مؤلفه های فرکانس بالا منجر افزایش کیفیت بصری تصویر خواهد شد. تیز سازی تصویر به تکنیک هایی گفته می شود که لبه ها و جزئیات تصویر را برجسته می کنند. در حقیقت تیز کردن تصویر شامل جمع سیگنال اصلی با ضریبی از خروجی فیلتر بالا گذر سیگنال اصلی است. در این پروژه برای تیزسازی لبه¬های تصویر از فیلتر لاپلاسین استفاده شده است. کدهای متلب این پروژه را به راحتی می¬توانید از این قسمت دریافت کنید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید