در این پروژه از وب کم لپ تاپ یا وب کم های USB می¬توان استفاده کرد. برای این پروژه یک دیتا بیس باید تهیه شود. منظور از دیتا بیس تصاویری است که باید تشخیص داده شوند. در نتیجه به کمک GUI نوشته شده می¬توان چهره افراد را تشخیص داد. همچنین در این پروژه حضور و غیاب روی Notepad انجام میشود. به پیغام COM PORT توجه نکنید. این پیغام مربوط به سخت افزار دیگری است که به لپ تاپ یا سیستم شما متصل نیست. در این پروژه از الگوریتم Color moment استفاده شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید