امروزه با قابلیت اعتمادی که در نحوه ارتباط بین انسان و کامپیوتر وجود دارد بسیاری از کارها با کامپیوتر انجام می¬شود. به عنوان مثال یکی از حوزه¬های پر کاربرد کامپیوتر مساله بینایی ماشین یا پردازش تصویر است. از این موضوع در مسائل امنیتی بسیار استفاده شده است. بگونه ای که دوربین¬ها با پردازش تصاویر می¬توانند ورود و خروج افراد را کنترل کنند و یا حتی اجازه ورود و خروج برای افراد را تعیین نمایند. در این پروژه از پردازش تصویر و بینایی ماشین برای تشخیص کف دست انسان از روی تصاویر استفاده شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید