در این بخش کدهای متلب برای دسته بندی اشیا از الگوریتم ANN استفاده شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید