در این پروژه به برطرف کردن تاری تصاویر به کمک الگوریتم کرنل پرداخته شده است. از تصویر camera man که یکی از تصاویر معروف در نرم افزار متلب می¬باشد استفاده شده است. کدهای متلب این پروژه از این قسمت قابل دانلود است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید