این پروژه یک پروژه کامل نسبت به تشخیص و ردیابی اشیاء رنگی است. رایجترین کار برای تشخیص، تبدیل فریم¬های RGB به فریم¬های متناظر HSV (Hue-Saturation-Value) و خارج کردن مقدار دقیق پیکسل برای رنگ قرمز است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید