طراحی بازی دوز در نرم افزار متلب یکی از جذابترین موضوعات است. این پروژه به کمک نرم افزار Matlab انجام شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید