در این پروژه یک الگوریتم سریع و قابل اعتماد برای تشخیص چهره بر اساس هیستوگرام الگوهای الگوهای باینری محلی ایجاد شده است: میانگین زمان لازم برای استخراج ویژگی با استفاده از تصویر ۶۴ در ۶۴، ۰٫۰۱۷۶ ثانیه است. رویکرد پیشنهادی بسیار مناسب برای پردازش تصویر در زمان واقعی است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید