روش های تشخیص چهره به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارت اند از: روشهای مبتنی بر ویژگی های هندسی، روش های مبتنی بر الگو و روش های مبتنی بر مدل. در میان این روش ها، روش مبتنی بر مدل در برابر تغییرات شدت و جهت تابش نور، چرخش و مقیاس تصویر، تغییر حالت ها در صورت و مدل مو انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهند. روش HMM یک روش مبتنی بر مدل است که در این پروژه به آن توجه شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید