در برخی موارد سنسورهای تشخیص دود و حریق که به صورت فیزیکی عمل می¬کنند ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. همچنین به دلیل پیشرفت چشم گیر دوربین¬های دیجیتال امروزی، پروژه¬های تشخیص آتش سوزی در ساختمان¬ها یا پارکینگ خودروها به کمک دوربین و پردازش تصویر مورد توجه قرار گرفته¬اند. در این پروژه که در این قسمت می¬توانید فایل¬های اجرایی متلب آن را دانلود کنید، به کمک پردازش تصویر مکان¬هایی که در آن آتش سوزی رخ داده است تشخیص داده می¬شوند.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید