در این پروژه فایل شبیه سازی درجات آزادی یک ربات در نرم افزار متلب در اختیار شما دوستان قرار خواهد گرفت. با اجرای این پروژه شما شاهد نحوه عملکرد و رفتار یک ربات خواهید بود. مزیت این پروژه گرافیکی بودن محیط شبیه سازی است که فارغ از معادلات دینامیکی و ریاضیات مساله شاهد چگونگی تغییر رفتار مفاصل یک ربات هستید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید