نهان نگاری تصاویر یا استگانوگرافی علمی است که در آن به نهان کردن اطلاعات مهم و سری در تصاویر می پردازد. این اطلاعات به گونه ای در تصاویر ذخیره می شوند که فقط برای شخصی که قادر به دیکد کردن آن اطلاعات باشد، قابل دریافت است. در این پروژه که کدهای متلب آن را می توانید از این قسمت دانلود کنید، به نهان نگاری تصاویر به روش LSB پرداخته شده است. منظور از LSB، متود و روش Least-Significant bit می باشد. این روش یکی از ساده ترین روش ها و محبوبترین روش ها در زمینه نهان نگاری است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید