در این پروژه از آشکارساز ویژگی آبشاری ساخته شده در نرم افزار متلب استفاده شده است. برای این منظور یک عکس از صورت یک شخص به این کد نرم افزار وارد می¬شود و سپس ویژگی¬های آن صورت تشخیص داده خواهد شد. این موضوع از الگوریتم Viola Jones استفاده می¬کند. لازم به ذکر است که توابعی که در این پروژه از آن¬ها استفاده شده است، ممکن است فقط در نسخه¬های اخیر نرم افزار متلب وجود داشته باشد.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید