هدف اصلی این پروژه آشنایی با شبیه سازی ربات آرنا در محیط سیمولینک نرم افزار MAtlab می باشد. در این پروژه ردیابی یک هدف انجام خواهد شد. شما دوستان عزیز به راحتی می توانید فایل های شبیه سازی در محیط سیمولینک و m-file نرم افزار متلب مربوط به این پروژه را از سایت متلب فایل (matlabfile.ir) دانلود کنید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید