این پروژه تخصصی به کنترل یک بازوی رباتیک سه درجه آزادی پرداخته است که با حرکات بدن کنترل می شود. با دانلود کد متلبی که در این بخش قرار داده شده است می توانید به این مهم دست یابید. دقت کنید که این پروژه، یک پروژه عملی بوده و برای پیاده سازی و استفاده از کد متلب آن نیازمند برد آردوئینو هستید. در این کد پورت ورودی برای این برد مشخص شده است که پس از دانلود و مشاهده آن، قادر به تغییر تنظیمات مورد نیاز برای سیستم خود هستید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید