عملیات تشخیص رنگ در تصاویر رنگی با استفاده از حد آستانه رنگ¬ها انجام می¬شود. در این راستا عملگرهای مورفولوژی به کمک ما خواهند آمد. کدهای متلب این پروژه را می¬توانید از این قسمت به راحتی دانلود نمایید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید